test

Zakelijk

Nesselaar bestratingen houdt zich ook bezig met openbare wegen, fietspaden, troittoirs, kort gezegd: alle straatwerkzaamheden in het stedelijkgebied. In steden en dorpen gebruiken we straatstenen onder andere in wegen, woonerven en op parkeerterreinen. We gebruiken gebakken stenen of betonstraatstenen. Wij voeren regelmatig werkzaamheden uit voor gemeenten en bedrijven. 

Uw bedrijventerrein is het visitekaartje van uw bedrijf! Zorg er voor dat het terrein er netjes en verzorgt uitziet, want verzakkingen kunnen kapotte leidingen en rioleringen veroorzaken. Denk ook aan verstoppingen van riool, putten e.d. Tevens kunnen verzakkingen schade veroorzaken aan materieel en het wagenpark.